linart.no-ip.org

LINUX - sprawdź swoją wiedzę

Warunki:

Maksymalnie możesz zdobyć 40 punktów.

Poprawna odpowiedź to 2p

Odpowiedź niepoprawna to -1p

Jeżeli chcesz sprawdzić swój wynik naciśnij w dowolnym momencie przycisk potwierdź odpowiedź.

Uwaga!!!

Niektóre z pytań mogą zawierać dwie poprawne odpowiedzi

 

Rozpoczynamy....

  Nazwisko i imię

Za pomocą polecenia mkdir

Wchodzimy do katalogu (folderu)

Tworzymy katalog (folder)

Przeglądamy zawartość katalogu (folderu)

 

Za pomocą polecenia touch

Tworzymy plik zerowy

Tworzymy plik bez zawartości

Tworzymy folder

 

Polecenie ls służy do

Utworzenia dowiązania

Utworzenia konta użytkownika

Wyświetlenia zawartości katalogu

 

Atrybuty plików możemy zmienić za pomocą

polecenia chmod

Midnight Commandera

polecenia chown

 

Do sprawdzenia zalogowanych w systemie użytkowników używamy polecenia

arp

who

useradd

 

Samba to serwer

plików

drukarek

pocztowy

 

Hasło użytkownika tworzymy/zmieniamy poleceniem

useradd

smbpasswd

passwd

Serwer DHCP

przydziela komputerom adresy IP

określa dla komputerów adresy: bramy, serwerów DNS

udostępnia zasoby komputera w sieci Internet

 

Serwer FTP służy do

odbierania poczty

wymiany plików w sieci LAN i Internet

przydzielania adresów IP komputerom klienckim

 

W systemie Linux root to

administrator komputera

użytkownik nadrzędny

użytkownik mający ograniczone prawa

 

W systemie Linux skrót eth0 oznacza

kartę graficzną

port szeregowy

pierwszą kartę sieciową

 

System plików systemu Linux to

ext2

ext3

ntfs

 

Aby sprawdzić połączenie sieciowe używamy polecenia

ifconfig

ping

route

 

Partycje w systemie Linux oznaczamy za pomocą skrótów

hda1

hdb2

C

 

Czy można zarządzać zdalnie systemem Linux

nie ma takiej możliwości

tak, ale tylko w sieci LAN

tak

Apache to serwer

www

http

poczty