linart.no-ip.org KONFIGURACJA SERWERA DHCP

    

DHCP ( dynamiczny protokół konfiguracji hostów) jest protokołem umożliwiającym zdalną konfigurację protokołu TCP/IP. Praktycznie każdy system operacyjny posiadający obsługę, TCP/IP oferuje możliwość pobrania konfiguracji TCP/IP poprzez DHCP, czyli ustalenia adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej, serwerów DNS, domeny, w jakiej hosty pracują, oraz wielu innych parametrów. Krótko mówiąc DHCP to serwer, dzięki któremu każdemu podłączonemu komputerowi do sieci, zostanie automatycznie przydzielony adres IP. Ponadto nie mogą się zdarzyć konflikty adresów IP w przypadku pomyłkowego przypisania tego samego adresu dwom hostom w sieci.

W przypadku małych sieci, (kilka hostów), DHCP właściwie nie jest nam potrzebny. Jednak w większych sieciach pozwala nam zaoszczędzić czas który musielibyśmy przeznaczyć na konfigurację sieci w każdym z hostów podłączonych do sieci.   

Potrzeba taka zachodzi również w sieciach, których adresy musimy maskować, aby umożliwić każdemu, z hostów korzystanie z dostępu do Internetu.

Instalacji serwera dokonujemy w następujących krokach:

Uruchamiamy demona DHCPD

W dystrybucji RedHat w konsoli tekstowej wywołujemy program konfiguracyjny poleceniem SETUP

 

Przykładowy wpis w pliku /etc/dhcpd.conf

ddns-update-style ad-hoc;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0

{

range 192.168.1.100 192.168.1.120;

default-lease-time 6000;

max-lease-time 86400;

option domain-name "lan.pl";

option domain-name-servers 192.168.1.1;

option routers 192.168.1.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option broadcast-address 192.168.2.255;

}

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0

{

range 192.168.2.100 192.168.2.120;

default-lease-time 86400;

max-lease-time 86400;

option domain-name "2lan.pl";

option domain-name-servers 192.168.1.1;

option routers 192.168.1.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option broadcast-address 192.168.2.255;

}

 

Aby serwer uruchamiał się przy starcie systemu należy wprowadzić odpowiedni skrypt w pliku startowym /etc/rc.local

if [ -x/usr/sbin/dhcpd]; then

echo "Starting DHCP server"

/usr/sbin/dhcpd

fi

 

aby uniknąć problemów z przesyłaniem pakietów dodajemy do tablicy routingu trasy dla hostów w sieci:

 

route add -host 255.255.255.255 dev eth1

route add -host 255.255.255.255 dev eth0

 

wpisy te również dopisujemy w pliku rc.local

 

Dla prawidłowej pracy serwera niezbędne jest założenie pliku /etc/dhcp.leasesgłówna