linart.no-ip.org PRAWA DOSTĘPU

 

Prawa dostępu do plików i folderów

 

 

Prawa dostępu do plików

r - read - prawo do odczytu

w - write - prawo do zapisu

x - excutable -  prawo do uruchomienia

 

Prawa dostępu do folderów

r - read - prawo do odczytu (wylistowania folderu)

w - write - prawo do zapisu w folderze

x - excutable -  prawo do otworzenia

 

Sprawdzanie praw dostępu  

Sprawdzamy prawa dostępu do plików (folderów) znajdujących się w folderze poprzez wyświetlenie jego zawartości poleceniem ls -la

prawa  
   Prawa dostępu Właściciel Grupa właściciela

 Rozmiar    

Data utworzenia

Nazwa  pliku / folderu

 

Ciąg znaków drwxrwxrwx możemy podzielić na cztery grupy 

d - klasyfikacja (d - folder, l - dowiązanie, "-" - plik 

rwx - prawa dostępu dla właściciela

rwx - prawa dostępu dla grupy

rwx - prawa dostępu dla pozostałych użytkowników

"" w miejscu liter rwx oznacza brak danego prawa

 

przykłady

-r--r--r-- - plik tylko do odczytu

-rwxr--r-- - plik tylko do odczytu dla grupy i pozostałych użytkowników, właściciel pliku ma pełne prawa (odczyt, zapis i wykonywanie)

 

 

Nadawanie praw dostępu

Do nadawania praw dostępu stosujemy polecenie chmod

Prawa do plików możemy nadawać dwiema metodami:

Metoda 1

chmod  komu+/- prawo  nazwa pliku

przykład

chmod  u+w  nowy - nadanie właścicielowi pliku prawa do zapisu

chmod  g+wx  nowy - nadanie grupie do której należy właściciel prawa do zapisu i wykonywania pliku nowy

chmod  o-w  nowy - zabranie pozostałym użytkownikom prawa do zapisu pliku

chmod a+rwx nowy - nadanie pełnych praw wszystkim użytkownikom

 

Prawa możemy nadać:

wszystkom -all (a)

właścicielowi - user (u)

grupie do której on należy - group (g)

pozostałym użytkownikom - otcher (o)

 

 

Metoda 2 (Metoda masek binarnych)

chmod XXX nowy

w miejsce XXX wstawiamy liczby od 0 do 7 określające odpowiednie prawa.

Ustalenia praw dokonujemy w następujący sposób:

 

Przypuśćmy, że plik nowy ma następujące prawa: - rwx r - -  - - -

Jeżeli przyjmiemy, że dane prawo w zapisie binarnym oznacza 1 a jego brak 0 to możemy prawa dostępu naszego pliku zapisać w następujący sposób:

- 1 1 1  1 0 0   0 0 0

Dla wygody zapis binarny zastępujemy  ósemkowym

0

000

1

001

2

010

3

011

4

100

5

101

6

110

7

111

ostatecznie otrzymujemy zapis chmod 740 nowy

główna