linart.no-ip.org Procesy w systemie LINUX

init  - proces systemowy od którego wywodzą się inne  - ID 0

procesy podrzędne mają numery od 1 do 32767

ps – wyświetla listę procesów

 

ps        –la

            F – flaga procesu

            s – stan procesu

 

R – proces uruchomiony czekający w kolejce

Z – proces zakończony

T – proces śledzony

X – proces oczekujący na wznowienie

PRI – priorytet procesu

NI – priorytet czasu procesora od -19 (najwyższy) do 19 (najniższy)

 

cmd - polecenie do wykonania procesu

 

Uruchomienie procesów w tle

przykład

sleep 5&

5 – numer procesu

& - znak odpowiedzialny za umieszczenie zadań w tle

            lpr moje_dane & -  przeniesienie polecenia drukowania (lpr) pliku moje_dane w tło

jobs  - wyświetlenie listy procesów działających w tle lub uśpionych

CTRL+Z - proces aktualnie wykonany przenosimy w tło za pomocą polecenia

CTRL+C - zatrzymanie procesu

kill numer procesu

 lub 

kill %2 – zakończenie procesu [2] wyświetlonego za pomocą pol. jobs

fg – przenoszenie zadań na pierwszy plan

bg – umieszczenie zadania w tle

 

Uruchomienie procesów o określonej porze

at – jednorazowe uruchomienie

przykład

at 1510 Apr 6 2003 <plik.txt

at now+1min <plik.txt

crontab – wielorazowe uruchomienie

 

przykład

            crontab –e * 1 * * 0 plik – plik wykonywany o godzinie 1:00 każdego dnia

            crontab –e */10 * * * * plik – wykonywanie pliku co 10 minut

1.      minuta wykonywa 0 – 59

2.      godzina 0 – 23

3.      dzień miesiąca 0 – 31

4.      miesiąc 0 – 12

5.      dzień tygodnia 0 - 7         

6.      plik do wykonania


główna