Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

DHCP

            Protokół DHCP jest protokołem typu klient – serwer zapewniający automatyczną konfigurację parametrów sieciowych ( adres IP, maska, adres bramki itp.) stacji roboczej. Opiera się na identyfikacji stacji roboczej na podstawie adresu sprzętowego MAC karty sieciowej, który jest unikalny dla każdej stacji. Protokół DHCP może w jednym pakiecie dostarczyć pełnych danych potrzebnych do skonfigurowania TCP/IP na stacji klienckiej. Serwer umożliwia stosowanie trzech mechanizmów przydzielania adresów IP:

 

  • automatycznie – stacji otrzymuje z serwera stały adres IP,
  • dynamicznie – stacja otrzymuje z serwera adres IP na określony czas,
  • ręcznie – stacja otrzymuje z serwera adres ręcznie określony przez administratora.

 

            Metody te mogą być mieszane, w zależności od potrzeb. Najlepiej widać zalety tego protokołu, gdy mamy ograniczoną póle adresów np. 16, oraz większą od niej liczbę klientów. Ponieważ nie wszyscy klienci pracują jednocześnie, DHCP może dynamicznie przydzielać adresy z tej puli na określony czas, a w momencie, gdy adres zostanie zwolniony, otrzyma go kolejny klient.. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że równocześnie będzie chciało działać więcej niż 16 klientów, ale w innych przypadkach system będzie działał poprawnie.

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku