Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

Serwer aplikacji

            Jeden z rodzajów specjalizowanych serwerów. Serwery aplikacji przechowują i udostępniają aplikacje wykorzystywane w sieci, ułatwiając proces zarządzania nimi. Umieszczenie wszystkich aplikacji w jednym miejscu ułatwia administratorowi ich aktualizację i kontrolę dostępu do nich. Serwer może tylko udostępnić użytkownikowi daną aplikację lub też na serwerze może być także wykonywana część procesu przetwarzania realizowanego przez aplikację.
 

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku