Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

Adres IP - Unikalny 32-bitowy adres w sieci Internet. Format adresu to cztery jednobajtowe (8 bitowe) liczby oddzielone kropkami, np. 148.81.83.98

Applet - Krótki program , stanowiący część dokumentu internetowego. Pojęcie applet jest odnoszone w Internecie do małych programów (skryptów) napisanych za pomocą języka programowania Java, firmy Sun. Applet wykonuje jakieś zadanie, np. pozwala wyświetlać animację. Applety Javy są interpretowane (akceptowane) przez przeglądarki Netscape Navigator 2.0 i Microsoft Internet Explorer 3.0 i nowsze wersje.

Archie - Sieć baz danych zawierających listy wszystkich plików dostępnych w internecie poprzez anonimowego ftp. Aby odnaleźć żądany plik trzeba podłączyć się do tzw. archie serwera i zadać pytanie o plik.

ATM - Asynchronous Transfer Mode - technologia zapewniająca bardzo efektywny transfer danych, przeznaczona głównie do przesyłania multimediów. Stosowana do budowy sieci LAN iWAN - traktowana jako technologia do budowy głównie sieci szkieletowych. Bardzo wydajna i szybka

Bramka - Program lub komputer, który nadzoruje ruch pomiędzy dwiema sieciami, Internetem oraz siecią lokalną, jak również między dwoma dowolnymi mediami.

Bridges - (mostki) - Urządzenia które filtrują pakiety pomiędzy sieciami decydując o tym czy przekazać dalej pakiet czy nie. Pakiety pochodzą ze wszystkich sieci do których mostek jest podłączony.

Cache - Specjalny katalog w przeglądarce WWW, gromadzący grafikę wczytywaną w trakcie przeglądania zasobów sieci. Po powtórnym połączeniu się z daną stroną  przeglądarka wczytuje na ekran grafikę z cache'a, a nie z Internetu, co znacznie przyspiesza wczytanie całej strony. Im większy cache, tym większa możliwość magazynowania grafiki. Optymalna wielkość powinna sięgać 10-15 megabajtów. Czasem jednak strona wczytuje się z cache'a mimo, iż w międzyczasie uległa np. modernizacji, a wyświetla się stara wersja. Aby tego uniknąć, co jakiś czas trzeba odświeżać strony.

Cookie - (herbatnik -)) - Krótki wpis tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika określający jego upodobania dotyczące serwera lub witryny WWW, która dokonała zapisu.

Dialer - Program, którego zadaniem jest połączenie twego komputera z dostawcą usług internetowych

DNS (ang. Domain Name Service) - System nazewnictwa domen w sieci Internet. Pozwala nadawać komputerom nazwy zrozumiałe dla człowieka i tłumaczy je na numery IP. Serwer DNS to komputer gromadzący i tłumaczący nazwy literowe komputerów w danej sieci na numery IP.

Domena - Nazwa podsieci, czyli też część nazwy adresu e-mail. Niektóre domeny posiadają poddomeny. Np. domeną jest .pl, .ch, .su, itp. Poddomena to np. .edu, .gov, .mil. Przykładowy adres składa się z nazwy użytkownika i domeny z poddomenami, np. firma@serwer.com.pl. Inaczej domena to grupa komputerów w sieci, której nazwa zwykle zależy od kraju lub typu sieci. DNS organizuje grupy komputerów w Internecie zgodnie z hierarchią domen.

Dostawca usług internetowych (Internet provider) - Zazwyczaj firma umożliwiająca przesyłanie danych na duże odległości, posiadająca szybkie łącze ze światem i wiele podłączeń telefonicznych. Modemem podłączamy się do takiej firmy i dzięki niej łączymy się z dowolnym miejscem na świecie za cenę połączenia lokalnego. Usługodawca internetowy zazwyczaj oferuje szeroką gamę usług za które pobiera odpowiednie opłaty.

DWDM - (Dense Wavelenght Division Multiplexing) - Nowa, rewolucyjna technologia dla sieci szkieletowych. Polega ona na zwiększeniu przepustowości za pomocą podziału fal świetlnych w pojedynczym włóknie światłowodu. Pozwala ona "upchać" w jednym włóknie od kilku do stu kilkudziesięciu promieni świetlnych, a więc ustalić transmisję na poziomie 1 terabita na sekundę. Ta technologia może się stać bazą dla infrastruktury optycznej dla Internetu2. Znacząco zwiększa opłacalność świadczenia usług szerokopasmowych. Ułatwa ona budowę sieci o wielkich przepustowościach i jednocześnie redukuje koszty transmisji.

E-mail - Poczta elektroniczna to usługa pozwalająca na przesyłanie w internecie listów i załączników do listów w postaci plików. Każdy list musi być zaadresowany wg. schematu nazwa_użytkownika@adres_maszyny. Do czytania i pisania listów służą programy obsługi poczty np. Internet Mail w pakiecie MS Internet Explorer  lub wbudowany moduł w Netscape Navigatorze. Poza tekstami można przesyłać pocztą elektroniczną także pliki binarne odpowiednio przetworzone na format tekstowy. Konwersję zapewniają w/w programy pocztowe - wystarczy jedynie załączyć do wiadomości wybrane pliki z komputera lokalnego. Skrzynka pocztowa (ang. mailbox) Plik w którym są przechowywane wszystkie otrzymane, kopie wysyłanych, jeszcze nie wysłane oraz usunięte listy. Przesyłki pocztowe których odbiór nie został w pełni potwierdzony są umieszczane w specjalnym katalogu i po ponownym połączeniu się danego użytkownika z daną skrytką pocztową - nieodebrane wiadomości są ponownie transmitowane, aż do pełnego i potwierdzonego odbioru. Jeżeli masz w swojej skrytce pocztowej zbyt duży plik (pliki), którego z różnych przyczyn nie możesz odebrać przez połączenie modemowe - musisz zgłosić się do administratora systemu celem jego usunięcia. Dopiero wtedy system zakończy próby jego przesłania.

Ethernet - Jeden ze standardów sieci lokalnych. Wykorzystuje metodę dostępu CSMA/CD (and. Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) polegającą na dostępie wielostacyjnym i detekcji kolizji. Użytkownik sieci nadaje tylko wtedy kiedy nikt więcej nie nadaje. Jeżeli wykryta zostanie kolizja (czyli zacznie nadawać dwóch lub więcej użytkowników) to transmisja jest wznawiana po losowym odstępie czasu. Najpopularniejsza technologia sieci, około 80% wszystkich sieci jest zbudowanych o oparciu o technologię Ethernet. Standardowy Ethernet pracuje z prędkością 10 milionów bitów na sekundę (10 Mbps) oraz daje dużą prędkość, łatwość instalacji oraz duże możliwości. Prawa Ethernetu są opisane przez specyfikację IEEE 802.3. Najpopularniejsze odmiany Ethernetu to 10BASE-2 (popularny koncentryk) oraz 10BASE-T (skrętka).

EURO DOCSIS - Europejski odpowiednik międzynarodowego standardu transmisji danych przez sieć telewizji kablowej, który charakteryzuje się zwiększonym zakresem częstotliwości pracy kanału zwrotnego wynoszącym w Europie 5-65 MHz oraz szerokością kanału wynoszącą 8 MHz. Nowy standard umożliwia transmisję danych z szybkością 27 Mb/s, 36 Mb/s, 38 Mb/s lub 50 Mb/s (w zależności od kanału i zastosowanej modulacji). W standardzie EURO DOCSIS uruchomiono w łodzi pierwszą w Polsce instalację rozwiązań 3Com do transmisji danych w sieciach. Dzięki realizacji projektu abonenci telewizji kablowej ASTRAL otrzymali dostęp do Internetu. Dwukierunkowa komunikacja następuje z wykorzystaniem kanału zwrotnego i modemu kablowego. Połączenie z Internetem jest stałe, bez wykorzystywania linii telefonicznej, dzięki temu abonenci mogą korzystać z Internetu przez 24 godziny na dobę. Każ-dy z nich może otrzymać także stały adres protokołu sieciowego (IP1, który daje dostęp do poczty elektronicznej, list dyskusyjnych, chat, IRC, FTP oraz możliwość stworzenia własnej strony WWW.

Fast Ethernet - Rozszerzenie standardowego Ethernetu. Fast Ethernet pracuje z przędkością 100 Mbps. Prawa Fast Ethernetu są opisane przez specyfikację IEEE 802.3u. Ze względu że oba Ethernety używają takich samych protokołow, dane mogą przechodzić między tymi dwoma standardami bez ich konwersji.
 

Firewall - Zabezpieczenia typu "zapora ogniowa" nie pozwalają one niepożądanym danym na wejście do sieci ani na opuszczenie jej. Oprogramowanie to określa, jakie dane są autoryzowane. Zazwyczaj jest ono umieszczone na routerach lub serwerach dedykowanych. Zabezpiecza np. przed spamem pocztę intranetową przedsiębiorstwa nie dopuszczając z zewnątrz poczty o określonej zawartości.

Gateway (bramka) - Są one stosowane niemal wyłącznie w bardzo dużych sieciach komputerowych, tam gdzie poszczególne protokoły transmisji danych oraz same sieci nie są w ogóle ze sobą kompatybilne. Gatewaye pełnią rolę tłumaczy, dzięki którym możliwe jest przeprowadzanie transmisji danych zarówno od strony hardware'u, jak i software'u.

GPRS - (Generak Packet Radio Switching) - komórkowy internet korzystający z protokołów IP.

 

Host - Maszyna w sieci posiadająca własny adres IP, nazwę i należąca do domeny. Często także: komputer podłączony do bezpośrednio do Internetu, pozwalający świadczyć usługi internetowe klientom.

 

IEEE 802.3 - Specyfikacja Ethernetu zdefiniowana przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Specyfikacja 802.3 zawiera zasady konfigurowania sieci Ethernet, rodzajów połączeń jakich można użyć oraz jak elementy sieci powinny współdziałać.

IEEE 802.5 - Specyfikacja Token Ring zdefiniowana przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Specyfikacja 802.5 zawiera zasady konfigurowania sieci Token Ring, rodzajów połączeń jakich można użyć oraz jak elementy sieci powinny współdziałać.

Internet - Ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca większość podłączonych do jakiejkolwiek sieci komputerów. Skupia tysiące sieci lokalnych, setki miejskich, miliony komputerów i użytkowników w krajach na wszystkich kontynentach, wykorzystując rozmaite nośniki informacji - linie telefoniczne, łącza satelitarne, linie radiowe, światłowody, skrętki itp. W sieci udostępnione są ogromne zasoby do których między innymi należą spisy literatury, kopie obrazów, treści książek, utwory muzyczne, informacje na dowolne tematy itp. itd. Poza tym możliwe jest porozumiewanie się pomiędzy użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz programów typu IRC. Dostęp do sieci uzyskuje się poprzez lokalną sieć komputerową, linię dzierżawioną lub łącząc się modemem do lokalnego usługodawcy internetowego (ang. internet provider), który oferuje dostęp do całej reszty świata w Internecie.

Intranet  - Wewnętrzna, wydzielona sieć firmy, opartą na rozwiązaniach Internetu. Dostęp do zasobów intranetu jest możliwy tylko z określonych punktów sieci. Najczęściej zasoby intranetowe są separowane od zasobów światowych przez tzw. ściany ogniowe.

IRC (ang. Internet Relay Chat) - Program typu klient-serwer, dzięki któremu osoby z dowolnego miejsca na świecie mogą porozmawiać w czasie rzeczywistym ze sobą. W tym celu łączą się z tzw. IRC Serwerem i dołączają do kanału na którym chcą dyskutować. Możliwe jest również przesyłanie plików pomiędzy rozmówcami.

ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) - Jest to rodzaj sieci cyfrowej łączącej wszystkie usługi telekomunikacyjne w jedną płaszczyznę. Sieć ta tworzona jest przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, ale tylko w tych regionach, gdzie pracują cyfrowe centrale telefoniczne.Transmisja aparat <--> centrala jest cyfrowa poprzez dwa  (lub wiecej, w oktopusie 2) kanały o przepustowości 64kbps każdy (dodatkowo kanał sygnalizacyjny który pełni role pomocnicze). Dysponuje się jak gdyby dwiema liniami telefonicznymi  - można np. surfować po Internecie i nadawać fax. Można też uzyć obu kanałow do Internetu - transmisja będzie wtedy 2x szybsza (128kbps). Tyle, że 2x drożej...Bardziej efektywnym systemem jest ADSL

Klient-serwer (Client-server) - metoda współdzielenia komputerów i zasobów sieciowych przez scentralizowanie pewnych funkcji na serwerze i udostępnianie klientom pewnych informacji za pomocą tych funkcji. Architektura systemu komputerowego umożliwia korzystanie z serwerów baz danych, czy aplikacji. Serwer służy do przetrzymywania danych, przyjmowania zgłoszeń od klientów i świadczenia usług na ich rzecz. Klienci zgłaszają się do serwera z konkretnym zapytaniem i oczekują na odpowiedź. Ułatwiają użytkownikowi sieci zadanie, jeżeli są wyposażone w interfejs graficzny użytkownika. Zasadniczą zaletą architektury klient-serwer jest to, że przez sieć biegną jedynie konkretne odpowiedzi na konkretne pytania, a nie całe pliki, czy aplikacje do wykonania lokalnego, jak to miało miejsce w dawnych architekturach serwerowych.

Kolizja - Zanim stacja przystąpi do nadawania sprawdza kanał transmisyjny. Jeżeli kanał jest bezczynny, stacja nadaje jednocześnie nadsłuchując czy sygnał nadany nie uległ modyfikacji. Jeżeli to co wróciło jest różne od tego co nadano, wiadomo iż wystąpiła kolizja - co najmniej dwie stacje rozpoczęły jednocześnie nadawać. Wykrywanie kolizji jest więc procesem analogowym. Stacja, która pierwsza wykryła kolizję natychmiast przestaje nadawać i wysyła specjalny sygnał tzw. "jam", aby wszystkich poinformować o wystąpieniu kolizji. Jam składa się z 32-48 bitów wzorca (ang. pattern) wyłączywszy 32-bitowy CRC. Czas po jakim stacje będą próbowały ponownie nadawać jest losowy, generowany na podstawie 6 bajtowego adresu karty sieciowej (w związku z tym pewne serie kart mogą być uprzywilejowane), tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo powtórnego wystąpienia kolizji. Jeśli jednak ponownie wystąpi kolizja, czas, na jaki milkną stacje jest podwajany. Po kolejnych nieudanych próbach transmisji, transmisja jest zaniechana i użytkownik zostaje poinformowany o błędzie. Zwykle ilość prób wynosi 16 (ustalają to projektanci sprzętu aktywnego).
Wystąpienie kolizji w sieci wcale nie musi oznaczać, że zostanie ona wykryta. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy kolizja wystąpiła po zakończeniu nadawania. Oznacza to iż sieć taka musi spełnić dodatkowe warunki.
We wszystkich sieciach LAN z dostępem CSMA/CD stosuje się więc kompromisowe rozwiązania pomiędzy zasięgiem sieci i jej szybkością, a rozmiarem przesyłanych pakietów. I tak, w sieci Ethernet pracującej z szybkością 10Mbitów/s przyjmuje się, iż minimalny rozmiar pakietu wynosi 64 bajty, czas propagacji sygnału 51,2 mikrosekundy, a całkowita długość kabla koncentrycznego grubego 1,5km.

Komputer główny (host) - Każdy komputer (lub grupa komputerów) bezpośrednio podłączony do Internetu, udostępniający swoje usługi i zasoby użytkownikom sieci.

LMDS - (Local Multipoint Distribution System) - Szerokopasmowy dostęp do Internetu drogą radiową - w praktyce 2Mb/s w kierunku do abonenta i tyle samo w kanale zwrotnym. Lokalne sieci w tej technologii działają już w kilku wielkich miastach, a operatorzy (jak Formus, Datastar czy Tele2) zapowiadają utworzenie ich w innych miastach, a następnie połączenie lokalnych ringów w ogólnokrajowe, szerokopasmowe sieci transmisyjne. TPSA stawia raczej na łącza stacjonarne (czy słusznie - czas pokaże) nie bardzo wierząc w powodzenie tej technologii. Radiowy dostęp ma tę wielką zaletę, zaoszczędza czas instalcji, co może mieć wpływ w pozyskaniu w krótkim czasie nowych użytkowników. Wadą jest cena, wyższa od analogicznego ADSL-a. W Polsce tę technologię z rozmachem wprowadza Formus, Crowley Data Poland(sprzęt dla tego operatora dostarcza jeden z gigantów telekomunikacyjnych - Lucent Technologies) i Pro Futuro.

Modem (ang. MOdulator/DEModulator) - Urządzenie pozwalające na transmisje danych z komputera poprzez linie telefoniczną do drugiego modemu. Modem może być urządzeniem wewnętrznym (w postaci karty) lub zewnętrznym podłączanym kablem do interfejsu w komputerze.

Multiplekser - Umożliwia odczyt wartości natężenia prądu pętli prądowej oraz czterech predefiniowanych zmiennych dynamicznych inteligentnych przetworników pomiarowych ( lub układów wykonawczych ) za pomocą transmisji cyfrowej. Do multipleksera może być podłączonych do 16 urządzeń. Podłączenie pętli prądowej każdego z urządzeń wykonane jest poprzez transformator. Za pomocą modemów na sygnał pętli prądowej nałożony jest sygnał zmienno-prądowy umożliwiający transmisję cyfrową. W ramach protokołu HART(R) multiplekser pracuje jako master. Ze względu na jednoczesne wykorzystywanie sygnału prądowego wszystkie przetworniki / układy wykonawcze muszą mieć zaprogramowany adres zerowy.Odczytane wartości odpowiednio przeskalowane mogą być potem odczytywane. 

Pakiet - Porcja informacji przesyłanej przez sieć. Każdy pakiet zawiera adres maszyny, do której został skierowany, adres zwrotny i trochę innych danych.Pakiety mogą mieć różne rozmiary, jednak najczęściej jest to 512 bajtow. Z pakietów tworzone są ramki i przesyłane poprzez łącza komunikacyjne. Taki sposób przesyłania danych pozwala zminimalizować pojawiające się w czasie transmisji błędy. Uszkodzone, małe części danych łatwo jest retransmitować.

Ping - Komenda ping pozwala sprawdzić połączenie internetowe poprzez wysłanie kontrolnego pakietu do i ze zdalnego hosta. Przy uzyskanym połączeniu istnieje możliwość pokazywania statystyk transmisji.

 

Protokół - Metoda komunikacji pozwalająca na wymianę informacji pomiędzy dwoma komputerami lub programami

Ramka (ang. frame) - Element dokumentu internetowego, wprowadzony w ramach Netscape Extensions i interpretowany początkowo przez Netscape Navigatora , potem przez  Internet Explorera 3.0. Użycie ramek pozwala dzielić ekran dokumentu na kilka odrębnych okienek, zwykle powiązanych ze sobą odsyłaczami, co ułatwia nawigowanie w skomplikowanych konstrukcyjnie dokumentach.Użycie ramek nie pozbawia użytkowników innych przeglądarek możliwości czytania dokumentu, dzięki konstrukcji NOFRAMES, która zawiera "lustrzane" odbicie treści ramek.

Repeater - Urządzenie sieciowe pracujące w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI. Pozwala na wzmocnienie sygnału w kablu sieciowym, a więc przedłużenie segmentu. Informacja przesyłana kablem ulega zniekształceniom proporcjonalnie do jego długości. Jednym z urządzeń, które wzmacnia i regeneruje sygnały przesyłane kablem jest repeater. Repeater służy więc do fizycznego zwiększania rozmiarów sieci . Zwykle zawierają one z kilka wzmacniaków.

SDI - Linia cyfrowa typu DSL (digital subsciber line) - stałe połączenie z Internetem. Cecha szczególna wszystkich DSLow - transmisja odbywa się na tych samych kablach co zwykly telefon, rozmowa telefoniczna nie zakłóca transmisji i na odwrót (w przypadku słabego SDI rozmowa spowalnia transmisję prawie dwukrotnie).

Serwer - .Strona świadcząca usługi na zasadzie klient - serwer; komputer, na którym jest posadowione oprogramowanie realizujące funkcje serwera. Podstawowy element środowiska sieciowego - obsługa użytkowa i administracyjna. Zadania: przechowywanie modułów programów narzędziowych systemu operacyjnego, przechowywanie programów i danych użytkownika, zarządzanie systemem plików, zarządzanie dostępem użytkownika do zasobów sieci, zarządzanie siecią i śledzenie jej pracy.  Przykładowo mogą to być usługi typu podawanie plików, obsługa drukarek, archiwizacja danych, translacja protokołów, przesyłanie poczty, itp.
Specjalizacje serwerów:
komunikacyjne - zarządzanie połączeniami między węzłami sieci, komputerami, łączami telekomunikacyjnymi oraz komputerowymi, backupy,
aplikacji - przechowywują aplikacje potrzebne do realiz usług sieciowych na zasadzie jedna aplikacja - wielu użytkowników.
baz danych - przechowuje uporządkowane strukturalnie dane lub obiektowo zorientowane aplikacje,
poczty elektronicznej - organizacja skrzynek poczy elektr, konwersja różnych protokołów, szyfrowanie.
faksowe - dwukierunkowy przepływ faksów w sieci lokalnej, automatyzacja, wsp dostęp do drukarek w sieci.
usług katalogowych - informacje o użytkownikach i zasobach sieci
.

Stacja robocza - Ogólna nazwa komputerów przyłączonych do sieci lokalnej lub zdalnej, dawniej komputer o dużej mocy przetwarzania danych - obliczenia naukowe i inżynierskie (CAD/CAM)

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku