Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

Serwer plików

Serwer plików służy do przechowywania danych użytkowników i do ich  udostępniania. Jest to rozwiązanie ułatwiające nie tylko wspólną pracę kilku osobą nad tym samym dokumentem bądź projektem, ale umożliwia również łatwe tworzenie kopii bezpieczeństwa, czy też archiwizację niepotrzebnych już plików. Serwer plików obsługuje protokół SMB, który umożliwia:

  •  współdzielenie systemów plików,

  •  współdzielenie drukarki podłączonej do serwera i klientów,

  • wspomaga klientów w przeglądaniu otoczenia sieciowego,

  • uwierzytelnić klientom logujących się do domeny Windows,

  • wspomagać odwzorowywanie nazw jako serwer WINS.

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku