Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

Serwer wydruku

            Serwer wydruku zapewnia buforowanie wydruków, przechowując zadania wydruku na dysku aż do przyjęcia ich przez drukarkę. Program buforujący organizuje priorytetowy wykaz zadań do wydruku zwany kolejką wydruku skierowany do drukarki.

            W najprostszym i najpowszechniejszym wariancie jedna kolejka wydruków związana jest z jedną fizyczną drukarką. Jest także możliwe przydzielenie jednej kolejki do kolekcji identycznych drukarek. W tej sytuacji program buforujący wysyła kolejne zadanie wydruku do pierwszej dostępnej drukarki. Można mieć także więcej niż jedną kolejkę przyporządkowaną do pojedynczej drukarki. Na przykład, zadania z jednej kolejki drukowane są bezzwłocznie, a z drugiej kolejki kierowane są do wydruku na tej samej drukarce, ale w godzinach nocnych.

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku