linart.no-ip.org PRACA ZDALNA

Praca zdalna

TELNET

 

  • Sprawdzamy numer IP komputera zdalnego


 LINUX

 

ifconfig eth0

 

WINDOWS (polecenie wywołujemy z wiersza polecenia)

 

          ipconfig

 

  • Sprawdzamy połączenie między komputerami za pomocą polecenia

ping adres IP komputera (np.: ping 192.168.0.1)

  • Jeżeli połączenie działa prawidłowo pakiety nie powinny być tracone

  • Uruchamiamy polecenie telnet adres IP  (np.: telnet 192.168.0.1)

  • Logujemy się w terminalu jako użytkownik zdalnego komputera (np.: uczen)

  • Jeżeli wszystko działa prawidłowo pracujemy na zdalnym komputerze 

 

UWAGA

Poprzez TELNET nie możemy zalogować się jako root

 

Wykonaj następujące ćwiczenia

 

A)     zaloguj się z przy pomocy telnetu z WINDOWSA na zdalny komputer z LINUXEM

B)      zaloguj się z przy pomocy telnetu z LINUXA na zdalny komputer z LINUXEM

 

 

Połączenie ssh

 

ssh numer ip zdalnego komputera

 

ssh jest połączeniem szyfrowanym i pozwala na logowanie zdalne roota

 

Z systemu Windows możemy połączyć korzystając z programów putty, winscp

 


główna